Oslavujme radšej, že Cyril a Metod neuspeli.

Naše uctievanie vierozvestcov Cyrila a Metoda je tak trochu kuriózne. Priniesli nám písmo, ktoré nepoužívame. Vieru (východné kresťanstvo), ktorú – až na výnimky – nevyznávame. A kultúru, ktorá sa u nás veľmi neujala. Takže prečo ich prácu vlastne oslavujeme?

Väčšina mojich priateľov tvrdí, že majú aj napriek týmto faktom silný kultúrny impact na budúci vývoj západo- a juhoslovanských národov (na juhu dokonca aj čiastočne uspeli).

Vymysleli a rozšírili písmo, ktorým sa prvý krát začal zapisovať slovanský jazyk. Dokonca presadili liturgiu v tomto slovanskom jazyku, zatiaľ čo dovtedy sa používala len latinčina. Vďaka tomu sa pospolitý slovanský ľud dostal k vzdelanosti. Áno, znie to pekne, ale dovolím si nesúhlasiť ako s motiváciou, tak aj so závermi.

Vierozvestcov (bežnejšie slovo je misionári) Cyrila a Metoda na územie veľkej Moravy pozval vtedajší vládca – knieža Rastislav. Jeho motivácia však v žiadnom prípade nebola rozširovať kresťanstvo – to sa už na území Veľkej Moravy viac či menej úspešne šírilo. Šírila sa však jeho západná, latinská, forma. Áno tá, ktorú vyznáva väčšina súčasných Slovákov. Šírili ju prevažne misionári pôvodom z Franskej ríše. Z konkurenčnej mocnosti, v tom čase dominujúcej kresťanskému západu. Franská ríša bola na západe mocenským hegemónom, ktorý si robil (minimálne vplyvový) zálusk aj na územie Veľkej Moravy. V podstate vkuse sa miešali do Veľkomoravskej politiky a občas sa zamiešali aj mečom.

Rastislav potreboval potlačiť rastúci vplyv Frankov, ktorí ho uplatňovali aj cez misionárov. Potreboval potlačiť latinčinu a zbaviť sa Frankov zo svojho územia aj fyzicky. A uvoľnený priestor niečim nahradiť. Oslovil najskôr pápeža so žiadosťou o vyslanie misionárov priamo svätým stolcom. Neuspel. Vzťahy medzi pápežom a Frankami boli príliš dobré. Obrátil sa preto na najprirodzenejšieho spojenca – v tom čase Frankom konkurenčnú Byzanskú ríšu. Ortodoxné kresťanstvo vyznávajúcu dominantu východu.

Dnes by sme takúto operáciu možno nazvali pokus o zmenu geopolitickej orientácie zo západu na východ. Cieľom ale bolo zrejme len Rastislavove udržanie sa pri moci. Ak by cítil väčšie záruky v spojenectve s Frankami, nikto nikdy by franských misionárov z územia Veľkej Moravy nedostal.

Cisár Michal III. jasne pochopil príležitosť a poslal Rastislavovi Cyrila a Metoda. S pripraveným písmom (hlaholikou), vychádzajúcim z tamojšej gréckej abecedy. Rastislav dal Cyrilovi a Metodovi voľnú ruku a potrebné zdroje.

Ako to ďalej dopadlo vieme. Cyril a Metod boli čiastočne úspešní, ale dlhodobo sa ich učenie medzi západnými Slovanmi neujalo. Dnes všetky západoslovanské národy píšu latinkou a väčšinovo vyznávajú západné kresťanstvo.

Ako by to vyzeralo, keby Cyril a Metod uspeli? Samozrejme abstrahujem od možných neskorších vplyvov.
– Z hlaholiky sa vyvinula cyrilika a azbuka. Pravdepodobne by sme teda teraz písali rovnakým písmom ako v Rusku, alebo Srbsku.
– Namiesto rímskeho katolicizmu by väčšina Slovákov vyznávala pravoslávne kresťanstvo.

Inými slovami – namiesto toho, aby sme sa aspoň zubami nechtami držali na okraji západného sveta, celkom ľahko by sme mohli byť pevnou súčasťou toho východného.

Príbeh solúnskych bratov považujem za veľmi silný, hlavne vďaka ich oddanosti, s ktorou svoju prácu robili. Uctievanie Cyrila a Metoda mi ani nijako nevadí, iba ho považujem za nelogické. Uctievame učencov, ktorých prácou sme pohrdli a nepoužívame ju.

Čo je ale podstatnejšie, myslím si, že by sme mali oslavovať radšej to, že solúnski bratia vo svojej dobe neuspeli.

Možno by prípadný úspech Cyrila a Metoda nemal na ďalšie udalosti veľký vplyv. Napríklad existencia takého Uhorska takmer vymazala akýkoľvek význam udalostí v dobe Veľkej Moravy. Ale predsa len, určité riziko tu je. Vieme, že sa len tak tak držíme v západnom civilizačnom okruhu. Boli historické doby (vlastne nedávno), kedy sa nám podarilo chvíľku patriť aj na východ. Možno by len taká drobná zmena, ako je používané písmo alebo forma kresťanstva, mohla prevážiť misky váh v prospech východného smerovania.

Môžeme si solúnskych bratov vážiť ako vzdelancov a významné historické osobnosti, ale z pragmatického pohľadu – buďme dnes veľmi radi, že neuspeli.

Autor:

Igor Strečko

Podnikateľ, founder hostingovej a cloudovej spoločnosti Webglobe a CEO webhostingovej skupiny WY Group. Cestovateľ, otec krásnej rodiny, poľovník, digiálny a technologický enthusiast, „progresívny libertarián“ a internetový mudrlant :-).

5 názorov k “Oslavujme radšej, že Cyril a Metod neuspeli.”

  1. Vážený pane,

    Ste maximálne pomýlený! Ak by solúnsky bratia uspeli, neexistovala by ani maďarizácia. Aspoň nie v takej miere! Tým by slovanský element a východný obrad mal ovela vacsi vplyv na vyvoj v pripadnom novom Uhorsku – ba mozno az statotvorny.
    Svojim postojom ste sa zaradoli medzi tych, ktory by boli najradsej, aby sa Slovensko stalo uplnou koloniou Zapdu a americkej kultury.

    1. Dobrý deň pán Tóth,

      posledná veta celkom jasne identifikovala vaše názorové zameranie a tým pádom je mi vaša kritika skôr poklonou. Rozhodne neočakávam, že moje názory budú lahodiť tým, ktorí by Slovensko chceli otočiť na východ. 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *